رول بولت ها

/
رول بولت گونه ای از اتصال پیچ و مهره ای است که برای اولین بار تو…

پیچ‌هایHV

/
پيچ هاي شش گوش گل درشت (Heavy Hex Bolt) از جمله پيچ هاي پرمصر…